Proizvodi etiketnog programa
Proizvodi etiketnog programa
Proizvod etiketnog programa
Proizvod etiketnog programa
Proizvod etiketnog programa
Proizvod etiketnog programa


ETIKETNI PROGRAM

Etiketni program

Vaš partner u svetu etiketa

Proizvodimo visokokvalitetne, jednobojne, višebojne, fleksibilne etikete-nalepnice u rolni u raznim oblicima.

Kupac prvo gleda etiketu pri kupovini proizvoda, zato je veoma važno da etiketa priča priču o proizvodu. Iz mase proizvoda, pomoću etikete kupac može da razazna baš taj proizvod koji mu treba. Takođe, dizajn etikete može da privuče kupca da kupi baš taj proizvod u moru istih proizvoda.

Nalepnice se mogu koristiti i marketinške svrhe. Promovisanje nekog proizvoda ili uslude sa dobro odrađenim dizajnom može da privuče kupca. Etikete na neki način i govore i o kompaniji tog proizvoda, usluge.

Zato je veoma važna odlika etiketa da budu kvalitetne.

Etikete za logistiku


Logističke etikete se najviše koriste za označavanje pakovanja i imaju važnu ulogu, jer osiguravaju da svaki paket dođe do svog primaoca.

Njihov sadržaj se obično štampa na mestu gde se vrše operacije pakovanja.

Etikete mogu biti unapred štampane ili blanco.
U zavisnosti od namene etiketa, najčešće se koriste materijali: thermo eco, thermal top, vellum, polietilen i polipropilen.

Savršena kombinacija materijala i lepka je ključ za ostvarenje različitih zahteva tržišta.
Etiketa mora da bude postojana pri različitim klimatskim uslovima u kojima se odvija pakovanje, skladištenje i transport. Vizuelni podaci uvek moraju biti postojani pri bilo kojim uslovima.

Kliknite ovde da se vratite na etiketni program.

Etikete za prehrambenu industriju


Prehrambena industrija je jedna od najdinamičnijih grana, gde etikete igraju glavnu ulogu zbog oštre konkurencije proizvoda na tržištu. Zato je razvoj boljih, zdravijih i ekološki sigurnijih proizvoda glavna briga.

Ključno je razlikovati etikete za vizuelno prepoznavanje proizvoda odnosno robne marke i etikete koje sadrže zakonski propisane informacije.

Etikete za prehrambene proizvode i pića moraju biti dovoljno atraktivne i privlačne kako bi skrenle pažnju potrošača, a da su i funkcionalne i tehnički dobre.
Pravilnom kombinacijom materijala koja uključuje otpornost podloge materijala, boje i lepka na klimatske uticaje, kao i probleme prodiranja boje dobija se traženi kvalitet.

Kliknite ovde da se vratite na etiketni program.

Etikete za vage i maloprodaju


Etikete su pogodni mediji za prenos promotivnih poruka zbog mogućnosti štampanja i zbog toga što se mogu primeniti na bilo kojoj površini.

One mogu da se nalepe na publikacije, novine, knjige, i na druge razne proizvode.

Uz promotivne etikete idu i specijalne ponude, kao što su pokloni ili popusti.
Bitno je da se te promotivne etike ističu i budu primećene od strane kupaca. Zato bi trebale da se po dizaju razlikuju od ostalih, da se koriste jarke boje sa upečatljivim crtežima ili sloganima.

U ovoj oblasti Velebit DOO proizvodi i etikete za vage.

Na ovakvim etiketama se može odštampati Vaš logo i drugi podaci.

Kliknite ovde da se vratite na etiketni program.

Etikete za medicinu i farmaciju


Proizvodi na zdravstvenom i farmaceutskom tržištu se proizvodeu skladu sa zahtevima i standardima kvaliteta, gde nema mesta za pogreške. Zato je kontrola kvaliteta veoma značajna, jer eleminiše proizvodne i ljudske greške.

Etikete za medicinske i farmaceutske proizvode moraju da zadovoljavaju stroge međunarodne smernice za kvalitet i sigurnost.

U ovoj oblasti Velebit DOO proizvodi etikete za kese za krv, etikete za laboratorije za ispitivanje, nalepnice u apotekama, etikete za popis i medicinski menadžment, etikete za lekove, bočice, kreme, masti i meleme, i ostale etikete za medicinu i farmaciju.
One moraju da budu otporne na vlagu, temperaturu i druge spoljašnje uticaje prilikom skladištenja, transporta i upotrebe.

Kliknite ovde da se vratite na etiketni program.

Etikete za kozmetiku


Proces proizvodnje etiketa za kozmetičke proizvode mora biti u skladu sa visokim standardima karakterističnim za ovu industriju.

Potrebno je da se Vaše etikete ističu u masi zbog izuzetnog konkurenskog tržišta, gde atraktivna grafika i elegantna tipografija su neki od važnih detalja.

Kozmetički proizvodi se koriste u različitim okruženjima i zbog toga etikete moraju biti otporne na vlagu, toplotu, ulja i druge spoljašnje uticaje.

Kliknite ovde da se vratite na etiketni program.

Etikete za namensku industriju


Proizvodnja etiketa za različite grane industrije su uređene različitim nizom zakonskih odredbi u zavisnosti koja je industrija u pitanju. Na primer etikete za hemijske proizvode nailaze na rigorozne uslove rukovanja, gde one i dalje treba da imaju oštar izgled i čitljivost. Slično je i sa etiketama u auto industriji.

Na etikete i kontejnere koji se koriste za skladištenje i transport se moraju postaviti sigurnosne i upozoravajuće oznake.

U zavisnosti od proizvoda, potrebno je naći pravi spoj podloge i lepka.
U ponudi imamo širok spektar podloga koje su otporne na razne kiseline, masti, ulja, alkohole, rastvarače i druge hemikalije.

Koristimo različite lepkove u skladu sa svojstvima površine proizvoda time dobijamo optimlno lepljenje etikete.

Kliknite ovde da se vratite na etiketni program.

Telefon/Fax

+381 21 67 36 600
+381 21 64 90 670
+381 21 64 90 749

Adresa

Bulevar vojvode Stepe 64.
21 000 Novi Sad, Srbija

Mail

office@velebit.rs

Sertifikat