• Biti i dalje lider na domaćem tržištu, odnosno vodeće preduzeće za proizvodnju kvalitetnog papira različitih karakteristika, formata i dimenzija
• Osigurati sadašnji nivo ukupne poslovne aktivnosti za siguran i usmeren rast u budućnosti
• Povećati tržišno učešće u svim sektorima svake godine
• Tehnološki i kadrovski osposobiti i ojačati firmu
• Dostići svetski kvalitet proizvoda
• Unaprediti organizaciju firme i produktivnost, u skladu sa standardima branše
• Razviti i unaprediti odnose sa kooperantima
• Biti prepoznatljiv na tržištu kao inovator u branši
• Uvek brzo i u visokom poslovnom stilu reagovati na zahteve kupaca i partnera


• Stalno unapređenje organizacije firme
• Osvajanje novih tržišta i regiona
• Sistemsko unapređenje marketinga - svaki zaposleni je ambasador preduzeća
• Kadrovsko jačanje firme i kontinuirana obuka zaposlenih
• Motivacija zaposlednih jačanjem osećaja timskog rada, osećaja pripadnosti i identifikacije sa timom, jačanjem samopoštovanja i naravno, putem pravovremenih i pristojnih ličnih primanja zaposlenih
• Preduzeću je cilj da ostane u sklopu njene osnovne delatnosti, stalno je unapređujući i proširujući
• Stalni rad na usavršavanju, inovacijama i unapređenju kvaliteta
• Uredna i organizovana računarska evidencija svih kupaca, njihovih narudžbi, dobavljača i sl.
• Dostavljanje robe direktno kupcu, kad god je to moguće
• Stalno praćenje sajmova u zemlji ili svetu, radi sticanja uvida u tekuće i buduće trendove u struci

Telefon/Fax

+381 21 67 36 600
+381 21 64 90 670
+381 21 64 90 749

Adresa

Bulevar vojvode Stepe 64.
21 000 Novi Sad, Srbija

Mail

office@velebit.rs

Sertifikat