SERTIFIKATI

ISO 9001

ISO9001 sertifikat

ISO 9001 je međunarodno priznati referentni standard za upravljanje kvalitetom bilo koje organizacije.

ISO 13485

ISO13485 sertifikat

ISO 13485 je specifičan standard za kompanije u medicinskom sektoru, koji uključuje posebne zahteve za medicinska sredstva.

CE

CE sertifikat

CE oznaka predstavlja deklaraciju proizvođača da su njegovi proizvodi u skladu sa direktivama zemalja Evropske Unije.

Telefon/Fax

+381 21 67 36 600
+381 21 64 90 670
+381 21 64 90 749

Adresa

Bulevar vojvode Stepe 64.
21 000 Novi Sad, Srbija

Mail

office@velebit.rs

Sertifikat